Mindenféle

Általános

{jcomments on}

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

„A Világegyetemet illetően az a legfelfoghatatlanabb, hogy felfogható”. – Albert Einstein

„Az embernek nincs meg a kellő ismerete ahhoz, hogy a világmindenségről ítéletet alkothasson.” - Charles C. Ryrie

Vajon melyik vélemény a helyes?

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

(Amit a Biblia mond, köztes kommentár nélkül)

 Egy megjegyzés, amely szükséges a pontos érthetőség miatt:

A „halál” fogalmának meghatározása: nem megsemmisülést jelent, mint a köznapi szóhasználatban, hanem elválasztottságot, egy kapcsolat megszakadását. Ebből következően többféle halál van.

- Szellemi halál: minden ember így születik, mert nincs Istennel közössége („holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”(Ef. 2:1), „a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől”   (Ézs. 59:2)

- Testi halál, amikor a lélek elválik a testtől (de nem semmisül meg)

- Ideiglenes állapot a Pokolban, ahol a meg nem tért lelkek gyötrődnek a végső ítéletre várva

- Örök halál, ami a meg nem tért emberek ítélete bűneik miatt, örökre elválasztva Isten jóságától és szeretetétől. Helye: a tűz tava. Időtartama: mindörökké, vég nélkül.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Ma reggel láttam egy srácot a következő felirattal a pólóján: "A rock örökké létezni fog". Alatta egy fickó képe volt látható, gitárral a kezében. A gitár egy jelképpé, egy szimbólummá vált. A rockzene szimbólumává. Ha semmiféle más hangszer nem létezne, csak a gitár, akkor nyilván azzal kellene zenélnünk nekünk, keresztyéneknek is. Ha hajótörést szenvedne egy csoport keresztyén, és egy gitárt vetne a partra a víz, akkor jobb híján megfontolhatnák, hogy lehetne azt is használni. Mivel azonban jelenleg számos választási lehetőség áll előttünk a hangszerek közül, a kérdés az, miért ragaszkodnak némelyek mégis annyira a gitárhoz meg a dobhoz és a könnyűzenei stílushoz?

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ezt a levelet V. Imrének írtam, aki katolikusként tett fel kérdéseket nekem. Mivel időközben úgy tűnik, hogy megszűnt az az email címe, amelyről írt, így nem tudtam azt elküldeni neki, ezért itt közzéteszem a válaszomat, hátha betér ide még egyszer, és elolvassa.

 

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A Nagy Nyomorúság előtti elragadtatásról szóló nézet (pretribuláció) vizsgálata

Igaz-e az a nézet, hogy Jézus Krisztus a Nagy Nyomorúság előtt el fogja ragadni magához az akkor a földön élő hívőket, vagy sem? Más szóval, Jézus második eljövetele és a hívők elragadtatása egy és ugyanazon pillanatban történik-e majd a Nagy Nyomorúság végén, vagy ez két, időben egymástól 7 évvel elkülönült két külön esemény lesz-e? Mit tudhatunk meg erről a Bibliából? Tudhatjuk-e biztosan? Fontos ez egyáltalán?

 Reflekció Szabados Ádám: „A titkos elragadtatás fikciója” c. tanulmányára

http://www.evangeliumi.hu/konyvtar/konyvek/A_TITKOS_ELRAGADTATAS_FIKCIOJA.pdf

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Egy barátom hívta fel a figyelmemet a Wikipedia oldalon található kritikára az egyszerűsíthetetlen összetettséggel szemben. Megkért, hogy fejtsem ki a véleményem róla. Válaszom az alábbiakban olvasható.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A gyakorikerdesek.hu oldalon tette fel ezt a kérdést egy keresztyén testvérem és barátom. Én is írtam hozzá egy választ, melyet most itt is közzéteszek.

Három fogalmat szeretnék pontosítani.

1. Térítés

Ahogy a kérdező is pontosította már valamelyik kommentjében, a valódi hívők nem „térítenek”, hanem igyekeznek minél több embernek elmondani az Igazságot, de rájuk hagyva a döntést.

 2. Hívő

Mindenki hisz valamiben, így minden ember „hívő”. A „hívőn” ebben a kérdésben azt az embert értjük, aki újjászületett keresztyén, és elfogadja teljes mértékben, hogy a Biblia Isten ihlett Igéje és teljes mértékben igaz. Nem hívő ilyen értelemben azonban automatikusan az, aki vallásos, tagja valamely egyháznak, gyülekezetnek. Élesen meg kell ugyanis különböztetni, amit a vallások, vallásos emberek tesznek, és amit egy olyan ember tesz, aki hiszi és elfogadja Jézus Krisztus érte hozott váltságművét. Az előbbi ugyanis valóban térítést végez: minél több embert megnyerni azért, hogy az adott vallási szervezet (ill. annak vezetője, vezetői) nagyobb anyagi haszonra, hatalomra, befolyásra tegyenek szert. (Gyakran jóhiszeműen, nem sejtve a valódi célt). Az utóbbi (az igazi hívő) azért akar megragadni minden lehetőséget, hogy beszéljen az általa megismert Igazságról, mert tudja, hogy csak az adhat igazi kiteljesedett, örömteli életet ebben a világban, és menthet meg a bűnök miatt az Igazságos Isten által majdan bekövetkező ítélet alól. Isten nem akar senkit elítélni, ezért a Fiúban, Jézus Krisztusban magára vállalta az emberiség bűneinek büntetését. Isten tehát nem elengedte (elnézte) a bűnt, hanem kifizette érte a büntetést. Amit a világ „térítésnek” tart, - és egybemossa a vallások erőszakos „hittérítésével” -, az ennek a váltságműnek a hívők általi minél szélesebb körű megismertetése az emberiséggel.

3. Ateista

Az a-teista konkrétan azt az embert jelöli, aki tagadja egy személyes Isten létezését. A legtöbb ember azonban inkább csak kételkedő (agnosztikus), aki nem hiszi (nem akarja hinni), hogy létezik ilyen Isten. Még R. Dawkins is kénytelen agnosztikusnak mondani magát, hiszen ha tudományos akar maradni, akkor kénytelen belátni, hogy Isten nemlétezését lehetetlen kétséget kizáróan bizonyítani, így önmagát nem ateistának, hanem maximális kételkedőnek nevezi.

 

Ki olvas minket

Jelenleg 12 vendég és 0 felhasználó van vonalban.