Mindenféle

Általános

{jcomments on}

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Minden népnek saját istene van, ahogyan néhányan elképzelik, vagy csak egy Teremtő Isten létezik, aki mindent és mindenkit maga alkotott?

Akik a több isten léte mellett kardoskodnak, azok ott veszik fel a fonalat, amit az egyes népek a saját istenükről gondoltak vagy gondolnak.

Ez azonban békaperspektíva. Véges emberi lények véleménye a náluk sokkal hatalmasabb Istenről.

Ha Isten valóban létezik, akkor Őt nem azon a módon ismerhetjük meg, hogy bizonyos népcsoportok mit gondolnak Róla, hanem abból, hogy mit mond Ő önmagáról. Ha olyan tréfás kedvű istennel volna dolgunk, aki megalkotott minket (esetleg csak egy népet), ráadásul a kommunikáció képességével, hogy azután semmit ne mondjon nekünk, akkor igazából mi a magunk erejéből nem is tudhatnánk meg róla semmi bizonyosat.

Tehát: a kérdés eldöntésénél nyugodtan félretehetjük, hogy a különféle népeknek szerte a világban milyen istenfogalmaik voltak. Ebből az adott népek kultúrájáról jelentős információkat nyerhetünk, de semmi perdöntőt Isten valóságos lényével kapcsolatban.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

A cikk egyben letölthető PDF formátumban innen: http://www.vanmaselet.hu/letoltes/A_hazaszeretet_es_a_Biblia.pdf

Ritkán fordul elő, hogy Jézus Krisztus feltámadásáról való megemlékezés (vagyis vasárnap) és nemzeti ünnepünk egy napra essen. Így ez az alkalom most aktualitást ad annak, hogy megvizsgáljuk mit jelent a hazaszeretet, a hazafiság keresztyén, bibliai szemszögből. Sajnos  manapság a hazaszeretet hangoztatását sokan csupán politikai céljaik elérésére használják. Ezért is fontos megvizsgálni, mint mond a Biblia a hazaszeretetről. Hogyan lehet valaki keresztyén, Jézus követője, és egyben jó hazafi?

 „Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.”

(Zsoltárok 47:9)

 Két fontos dolgot  mond el nekünk ez a vers a Bibliában. Először is azt, hogy Isten minden nemzet felett uralkodik.

Mit jelent uralkodni? Emberi szóhasználatban gyakran zsarnokoskodást, elnyomást értünk alatta. Jelent azonban irányítást, ellenőrzést, kontrollt is, pl. az önuralom, önkontroll vagy az „uralja a helyzetet” értelemben. Az uralkodó parancsok által uralkodik. A parancsokat adhatja írásba, melyek így törvénynek minősülnek, de adhatja azokat szóban, utasítások formájában is. Az alattvalók kötelesek engedelmeskedni az uralkodó parancsainak.

Kik tekinthetők alattvalónak? Azok csupán, akik elfogadják önszántukból az uralkodó tekintélyét? Nem! Minden ember alattvaló, aki az adott ország állampolgára!

Mi történik, ha egy vagy több alattvaló nem engedelmeskedik az uralkodó parancsainak? Büntetéssel kell szembenéznie! 

 Isten azonban nem emberi módon uralkodik, hanem szentségének trónjáról teszi ezt. Ez a második tény, amit megtudhatunk ebből a versből, mely ugyanolyan fontos, mint az első.

A szentség egy többes jelentésű szó a Bibliában. Istennel kapcsolatban azt jelenti, hogy Ő teljesen más, mint mi, tőlünk teljesen elkülönített. Ő nemcsak teljesen tökéletes, hanem lényegileg más, mint mi. Isten az Ő szentségének trónjáról tökéletes igazsággal, bölcsességgel, és teljes hatalommal uralkodik.

Isten minden nemzet felett uralkodik, a magyar felett is! Az Ő uralkodását nem szabad a földi királyokhoz – még a legjobbakéhoz – sem mérni. Az Ő uralkodása azt jelenti, hogy mindig mindent irányít, és mindent az ő tökéletes szentségéből eredő teljes bölcsességgel és hatalommal tesz. Ahogyan pedig a teljes hatalom nem mondható el egyetlen földi uralkodóról sem (Isten mindig, mindent irányít – mindig!), úgy az különösen nem, hogy Isten motivációja mindig a szeretet. Ha valaki felhördülne erre, hogy a szeretettel hogy fér össze az a sok szenvedés, amelyben az embereknek, népeknek részük van, akkor siessünk leszögezni, hogy Isten szeretete más, mint amit az emberek nagy része ért rajta. Ha többet akarsz tudni Isten szeretetéről, olvasd el az 1 Korinthus 13-at, ahol Pál elmondja, mit jelent Isten szeretete.

 Amit feltétlenül meg kell értenünk ebből a bibliai idézetből, hogy nem lehet következmények nélkül semmit az Ő mellőzésével, különösen nem pedig az Ő ellenében tenni! Világosan kell látnunk azt, hogy a hazaszeretetnek lehet helyes, és lehet helytelen módja is. Lehet a hazaszeretetet Istennek tetsző, és vele ellentétes módon is gyakorolni. A különbséget pedig nem én, vagy bárki ember jelenti ki, hanem az igazság tökéletes és egyetlen mércéjében, a Bibliában, tehát Istennél találjuk meg.

- Biblikus dolog-e tehát a hazaszeretet? Ha igen, hogyan gyakorolhatjuk a hazaszeretetünket Istennek tetsző módon?

Ezt a kérdést szeretném ebben az írásban megvizsgálni

Bibliai és történelmi példákon keresztül nézzünk meg azt a 3 feltételt, melyeknek teljesülnie kell azért, hogy hazaszeretetünk helyes mederben haladjon.

Megnézzük a megfelelő prioritást, a megfelelő alapot, és a megfelelő módját annak, ahogyan a hazaszeretetünket Istennek tetsző módon gyakorolhatjuk.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Részletek a „Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában” című könyvből

http://www.vanmaselet.hu/letoltes/Hogy_is_van_ez.pdf

 

A materialista tudomány álláspontja

„A tudósok fosszíliákat, DNS összehasonlítást, és számos tudományágban végzett kutatásokat használnak annak bizonyítására, hogy az evolúció most is tart.” - írja egy evolúciót népszerűsítő cikk. Ebben – de csak ebben - igaza is van.

A tudomány – természettudomány – mindenkor a posteriori, vagyis tapasztalati módszereket használ igazának bizonyítására. Az evolúciós elmélet ezen az úton is cáfolható, azonban rendkívül hosszadalmas minden részletkérdéssel külön foglalkozni. Vannak, akik ezt megteszik, és a keresők számára fellelhetők ezek a munkák.

Az evolúciós elmélet azonban a priori, azaz logikai, bölcseleti úton sokkal egyszerűbben cáfolható. Márpedig, ha valami logikailag képtelenség, akkor az a gyakorlati életben is képtelenség. Ha az örökmozgó (perpetuum mobile) képtelenség, akkor a világ összes Nobel díjas fizikusának részletekbe menő kutatásai sem tudják azt előállítani. 2x2 a felsőbb matematika művelőinek minden erőfeszítése ellenére sem lesz más, mint 4.

Amennyiben tehát a materializmus nem tudja bizonyítani azt az alaptételét, hogy az anyagi világon kívül nem létezik más, illetve az evolúciós paradigma bizonyos sarkalatos lépései logikailag lehetetlennek bizonyulnak, akkor a bizonyos részletkérdések tapasztalati úton (tehát tudományos vizsgálattal) történő elemzése mit sem használ.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Egy kérdés érkezett hozzám, amelyben a kérdező a keresztény (helyesen: keresztyén) tanítások és a Biblia üzenetéről érdeklődik. Mivel ez a kérdés elég általános, nem személyes jellegű, ezért úgy gondoltam, nyilvánosan válaszolok rá. Lehet, hogy másoknak is hasznos lesz.

 Egyébként most dolgozom egy nagyobb terjedelmű íráson, melyben az Élet és a Biblia témájában hozzám érkezett kérdésekre válaszolok. Ha neked vannak olyan kérdéseid, amire akár névvel, akár név nélkül választ vársz, tedd fel nyugodtan akár itt kommentben, akár személyes üzenetben, és be fogom építeni a választ a könyvbe.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Milyen valójában Isten?
Sokan tekintenek úgy az Ószövetségben, vagyis a héber szentírásban megjelenő Istenre, mint egy kegyetlen zsarnokra, aki népeket írt ki kénye kedve szerint. Aki ezzel a prekoncepcióval kezdi olvasni Mózes könyveit, és közben van benne némi zsidóellenesség is, az hamar igazolást vél találni erre az előítéletre.
Pedig mi sem áll távolabb az igazságtól!
Jelen írásban ezzel a téves nézettel kapcsolatban szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba.

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

„Némely gyülekezetben olyan zene szól, amely más szöveggel, vagy akár egy az egyben megállná a helyét egy diszkóban is. A használt hangszerek pedig (dob, gitár) inkább egy rock koncertre valók, mint Istentiszteletre”

 Ezt írtam a legutóbbi bejegyzésemben, és elnézést kérek, hogy magamat idézem. Sejtettem, hogy lesztek, akik ezzel nem értetek egyet, és nem is tévedtem.

 Én úgy vélem, ez nem egy marginális kérdés, hanem nagyon is fontos, foglalkozni kell vele.

Senkinek sincs joga természetesen követ dobni egy másik emberre, és elítélni őt (Róm. 2.1), nekem sem ez a szándékom. Egyszerűen arról van szó, hogyha valahol eltévelyedést látunk az igaz tanítástól, ott az Ige határozottan felszólít rá, hogy erre figyelmeztetnünk kell! (1 Thessz. 5.14)

A régi „poros és dohos” keresztény énekek helyett valóban helyesen járunk el, ha a mai „modern” rock (pop, rap, hip-hop stb.) zenét alkalmazzuk keresztény szöveggel az Istentiszteleteken, vagy hallgatjuk úgy egyáltalán? Valóban csak a szöveggel van gond ezekben a zenei stílusokban, melyeket, ha lecserélünk, máris keresztényiekké válnak?

Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!”  (1 Thessz. 5.21 )

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Egyszer egy vándor betévedt egy sűrű erdőbe. Az erdő hatalmas volt, és át meg átszőtték az össze vissza vezető ösvények. A vándorunk sehogy sem találta meg a haza vezető utat. Az erdőben találkozott különféle emberekkel, akik különböző utakat javasoltak a számára, de végül egyik sem vezette el a céljához. Olykor némely fákra szögezve nagyon mély emberi bölcsességeket talált felírva, amelyek felvidámították a lelkét. A kivezető utat azonban ezek sem mutatták meg a számára, és lélekmelengető hatásuk is hamarosan elmúlott.

Ki olvas minket

Jelenleg 10 vendég és 0 felhasználó van vonalban.