Mindenféle

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A Biblia alapvető üzenete az, hogy Isten ingyen, cselekedetek nélkül biztosít örök, örömteli életet azoknak, akik elismerik és megbánják bűneiket (Istennel szembeni engedetlenségüket és embertársaik iránt elkövetett vétkeiket) és kérik Jézus Krisztust, hogy legyen a személyes Megváltójuk. Magyarul, Isten ingyen ad örök boldogságot azoknak, akik ezt kérik és elfogadják!

Te miért nem kéred, és miért nem fogadod el ezt az ajándékot?

Ezt a kérdést tetem fel a gyakorikerdesek.hu oldal olvasóinak, mert kíváncsi voltam, hogy az emberek saját meglátásuk szerint miért utasítják el a keresztyénséget.

Sok érdekes válasz érkezett, eltekintve az ilyen névtelenséget biztosító fórumokon megszokott gorombáskodásoktól.

Megdöbbentő, hogy csak ebben a néhány válaszban is mennyi téves képzet, tévedés található a keresztyén hit valódi mibenlétével kapcsolatban. Sajnos az emberek így nem azért utasítják el a keresztyénséget, ami az valójában, hanem amit TUDNI VÉLNEK róla. Írta valaki, hogy ismeri a kereszténységet. Én nem hiszem, hogy így lenne. Amit ő ismer, az esetleg néhány egyház, magyarul csak a vallási felszín. Nem hiszem, hogy ismerné a valódi biblikus keresztyénséget.

Ami a leginkább furcsa, de tapasztalataim szerint elég általános jelenség, hogy egyesek úgy képzelik, többet tudnak a keresztyén hitről, a Bibliáról, annak kialakulásáról, mint mi, akik valóban keresztyének vagyunk. Ezt a manapság egyre gyakoribb „ismeretterjesztő” filmeknek, könyveknek, újságcikkeknek tudom be, melyek meglepő megállapításaikkal, „leleplezéseikkel” bizony alaposan becsapják a laikus nézőket, mert nagyon „tudományosnak” tűnnek. Ezen állítások cáfolata aztán már nem jut el a nézőkhöz, hiszen az már nem szenzáció.

Néhány válaszra reagáltam is, ami azonban az oldal üzemeltetőinek nem tetszett, ezért törölték a kérdést. Ezért most itt közzéteszem ezeket a válaszokat az én reagálásaimmal együtt, melyek talán hasznosak lehetnek azok számára, akik hasonló alapokon utasítják el a Jézus Krisztusban való hitet.

#1 válaszoló: Te pedig miért nem fogadod el más emberek véleményét, hitét?

Félreértetted – lehet, hogy szándékosan – amikor azzal zártam a kérdést, hogy „Te miért nem kéred, és miért nem fogadod el?” Nem arról van szó benne, hogy én nem fogadom el, hogy mások miben hisznek. Mindenki abban hisz, amiben akar, még ha egy tévedés is az. Ismét mondom: én, és minden valódi (nem névleges vagy vallási fanatikus) keresztyén ELFOGADJA, ha valaki másban akar hinni. A krisztusi szeretet miatt azonban kötelességünk TÁJÉKOZTATNI minden lehetséges módon, minden embert, hogy jelenlegi útja az örök kárhozatba juttatja. Mi nem kötözünk senkit oda a korláthoz, aki le akar ugrani a tizedikről, de nem is mondjuk neki, hogy „ugorj nyugodtan, ha te abban hiszel, hogy repülni tudsz”. Annyi, amit teszünk, hogy elmondjuk: ha ugrasz, biztosan meghalsz, mert ez a fizikai valóság.

Itt azonban most egy ajándék elfogadásáról volt szó. Azt kérdeztem, hogyha ingyen kapnál egy ajándékot, miért nem fogadnád azt el (vennéd át az ajándékozó kezéből)?

Például, ha felhívnának, hogy meghalt egy gazdag amerikai nagybácsid, és te örökölted a vagyonát, de te úgy tudod, hogy nincs amerikai nagybácsid, akkor lehet, hogy visszautasítod.

„De hát miért nem fogadod el?” – kérdezik tőled.

„Maga pedig miért nem fogadja el, hogy nincs nagybácsim Amerikában?” - válaszolod.

Így a vagyon, ami a tiéd lehetne, nem lesz az, a hited miatt.

 

#2 Most akkor ingyen van vagy meg kell bánnom bűneim és elfogadni Jézust? A belépőjegy az usziba ingyenes de ha úszni is akarsz fizess.

Magyarul, Isten ha feltételeket teljesíted akkor talán ad örök boldogságot azoknak, akik ezt kérik és elfogadják!

Nem kell örök élet nem vagyok olyan mohó.

Az embernek mindenképpen örök élete van. Ez nem választás kérdése. A benne lakozó lélek sohasem semmisül meg. A fizikai halállal a test elválasztódik a lélektől. A halál sohasem megsemmisülés, hanem elválasztódás. Az ember lelki értelemben Istentől elválasztódva kezdi meg az életét, ezért lelki értelemben halott. Ha ebben az állapotban éri a fizikai halál, akkor örök elválasztottságban marad Istentől. Ez a kárhozat, mely a közhiedelemmel ellentétben nem egy kellemes meleg hely, ahol „jól elleszünk a haverokkal”, hanem örök tűz, örök gyötrelemmel azoknak, akik szabad választásuk okán oda kerülnek. Isten azonban nem akarja, hogy bárki oda kerüljön, ezért Jézus Krisztus, aki az Isteni személy egy része, emberi testben eljött a földre, vállalta, hogy megöljék, ezáltal kifizette az egész emberiség minden bűnét – a tiédet is. Isten tehát ingyen kínálja neked – és mindenkinek – a lehetőséget, hogy elkerüld ezt a kárhozatot, és boldogan élhess a majdan Isten által létrehozandó új földön. Ingyen, olyan értelemben, hogy nem kell érte TENNI semmi olyasmit, ami fizikai cselekvésnek számít. Tehát nem kell jót cselekedni hozzá. Mégis kell valamit „tenni”: el kell fogadni igazságnak mindezt: bűnös vagyok, tehát a teljesen bűntelen Szent Isten szemében nem vagyok tiszta. Isten elé csak teljesen tiszta ember állhat. Önmagad nem tudsz megtisztulni, a „szennyet” csak Jézus Krisztus vére tudja lemosni. Ha engeded neki ezt megtenni – vagyis elismered, hogy van bűnöd, és kéred, hogy Ő váltson meg alóla -, akkor amint ezt megtetted, üdvösséged VAN (nem csak lesz), és nem mész kárhozatra. Ha nem kéred, magadnak kell fizetned a „cekhet”. Valakinek mindenképpen fizetnie kell.

 

#4 Mert semmilyen bizonyítékot nem látok a létezésére.A biblia nem bizonyíték!

Barátom! Kerested már úgy igazán? Válaszolj őszintén! Ne nekem, magadnak. Ha találnál bizonyítékot, elfogadnád? „Ha megdönthetetlen bizonyítékát látnám Isten létezésének, akkor sem hinnék benne” – mondja sok ember. Nem így vagy te is?

 #5 Attól még, hogy nem vagyok keresztény, miből gondolod, hogy Istenben sem hiszek? Te miért nem akarsz hindu lenni, vagy muzulmán, vagy akármi más? Gondolom azért, mert a saját vallásodat tartod igazinak. Na, én meg az enyémet :)

Igen, nyilvánvaló, hogy én a Biblia Istenében hiszek. Te hihetsz másban.

Egy azonban biztos: Isten – ha valóban létezik – csak egyféle lehet. Magyarul, nincs annyi Isten, ahány vallás, és minden vallás nem ugyanazon Istenben hisz.

A kérdés tehát az, melyik az igazi, amelyik VALÓBAN létezik.

Csak EGY igazi Isten létezhet, és CSAK ABBAN érdemes hinni.

 

#6 mert én máshogy gondolkodom.

amúgy a te logikádat követve az tetszene istennek ha csupán azért lennék keresztény hogy nekem jó legyen ?(cselekedetek nélkül biztosít örök, örömteli életet) ez inkább csak egyszerű kétszínűség lenne nem pedig hit.

sok embernek van hite és nem is ítélek el ezért senkit hát akkor engem se ítéljenek el azért mert én nem hiszek.

Ez nem az én logikám, hanem Isten logikája! Amiről beszélek, az nem az én vagy más emberek filozófiája, hanem Isten kijelentése! Ez nagyon fontos!

Isten az örök, örömteli életet valóban ingyen, cselekedetek nélkül adja. A hívőtől is elvárja azonban a jó cselekedeteket, de az üdvösséget nem ezek alapján adja. A hívő (az igazi) nem azért cselekszik jót, mert ezzel akarja kiérdemelni az üdvösséget, hanem mivel üdvösséget nyert, ezért jót AKAR cselekedni. Ahogy a hegymászó sem azért mássza meg a hegyet, mert kényszerítik erre, hanem mert szeret hegyet mászni, még ha ez nehézségekkel jár is. A valódi hívőt arról lehet felismerni, hogy szeret helyesen élni annak ellenére, hogy tudja: üdvösségét nem a cselekedetei jutalmaként kapja.

A csupán vallásos ember valóban kétszínű, mert nem az van a szívében, amit a külvilág felé mutatni kíván. Keresztelő János így szólt az ilyen emberekhez: „Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” A gyümölcsök itt a hívő élet külső jegyei, megnyilvánulásai. Ezt mondja: ha valóban megtértél, akkor ezt bizonyítsd azzal, hogy ennek megfelelően élsz.

„sok embernek van hite”

Nem sok, hanem MINDEN embernek van hite, magyarul, mindenki hisz valamiben. Vagy az Igazságban, vagy valami másban, ami nem az igazság (tehát végső soron egy hazugság). Hazugság millióféle van, de Igazság csak egy.

„és nem is ítélek el ezért senkit”

Jól teszed! Nem elítélni kell az embereket – sőt ezt Isten kifejezetten tiltja is -, hanem inteni, figyelmeztetni, hogy tévedésben vannak. Én is ennek megfelelően járok el.

„hát akkor engem se ítéljenek el azért mert én nem hiszek” – írod. Megint csak: nem én ítéllek el, sem nem más keresztyének; nem velem is van vitád, hanem Istennel! Én csak közvetítem az üzenetét számodra: „Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.” (Róm. 1.18)

#7 Főleg azért mert meleg vagyok, és az egyház orrba szájba hangoztatja hogy ez Isten ellenes cselekedet meg az őrdög műve bla-bla-bla. A boldogságomat nem fogom feladni pár mítosz miatt amit mindenki a saját szemszögéből ad elő.

A homoszexualitást valóban elítéli Isten, aki a házasságot adta az embereknek, ahol kielégíthetik a szintén általa teremtett szexuális vágyaikat. Az indítékod azonban hasonló a többi emberéhez: a világi múlandó boldogságot választják az Isten által megígért örök boldogság helyett.

#8 a kereszténység szívás:S...én elfogadom hogy vannak akik hisznek ebben(sajnos elég sokan),számomra ez az egész hitvilág nem optimális,örök boldogsága csak annak lehet aki nem látja át milyen mocskos ez a világ,és nem érzékeli,isten nem fog nekünk boldogságot adni abban biztos vagyok

Igen, ez a világ valóban mocskos, mert megrontotta a bűn. Egy süllyedő hajóhoz hasonlít. Sokan kérdik, hogy Isten miért nem javítja meg ezt a „hajót”? Istennek azonban más a terve. Ő egy mentőcsónakot küldött Jézus Krisztus személyében, ahova bárki átszállhat, aki akar. Ezt a hajót – a világot – Isten hagyja elsüllyedni, sőt a végső megsemmisítést maga fogja elvégezni. Azonban Új Eget és Új Földet fog teremteni azoknak, aki elfogadták a hívását, és átszálltak a „mentőcsónakba”. Akik azonban maradnak, azok a „hajó”-val együtt menthetetlenül elvesznek. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

„isten nem fog nekünk boldogságot adni abban biztos vagyok” És mi van, ha mégis, de te nem leszel ott?

#9 Talán azért, mert racionálisan gondolkozom. És a vallási maszlagnak nem dőlök be, és nem is akarok. Örök élet... Érdekes felvetés. Hány embert ismersz, aki több száz éves? Ezek szerint egy igaz keresztény sincs!

A Biblia maga a racionalitás. A vallási maszlag csak az, amit az emberek, egyházat az idők során hozzácsatoltak. Én is racionálisan gondolkodom, ezért is tértem meg. Bizonyságtételemet elolvashatod a weboldalon.

És sajnos ismét egy tipikus eset: olyasmit nem hiszel, amit a keresztyének nem is állítanak. A Biblia sehol sem mondja, hogy ebben a testben lesz örök életünk.

Hanem ezt mondja:

elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” (Zsid. 9.27)

Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn. 5.24 új ford.)

Aki azonban nem hisz: „nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn. 3.36)

Magyarul, mindenki meghal egyszer. Aki hitt, az nem megy ítéletre, hanem az Atya Isten magához fogadja őt. Aki azonban nem hisz, az ítéletre, majd örök kárhozatra megy.

#10 Én keresztény vagyok papíron, katolikus iskolába jártam. Undorodom az egésztől.

Papíron senki sem lehet keresztyén. Milyen papírt viszel magaddal Isten elé, ha meghalsz? Nem az iskolák, és a neveltetés számít, hanem a személyes hit!

A katolikus vallástól én is „undorodom”, - ha nem is ezt a szót használnám - mert egy velejéig romlott rendszer, és semmi köze sincs az igazi keresztyénséghez. Azt kívánom, bárcsak megismernéd Istent valóságosan, nem úgy, ahogyan egy hamis vallási intézmény láttatta veled!

#11 Nem szeretem, ha mások mondják meg, hogy mit csináljak.

A lényegre tapintottál. Valójában minden válasz mögött ez az indíták húzódik meg kimondva-kimondatlanul.

Rossz hírem van azonban: mindenképpen mások mondják meg, hogy mit csinálj. A különbség az, hogy világ-e az, aki megmondja, vagy Isten. Független ember nem létezik. A világ azonban nem nyíltan mondja meg, hogy mit csinálj, hanem alattomosan vesz rá arra, hogy kövesd.

 

#12 Én meg lettem keresztelve, elvileg római katolikus vagyok, kiskoromban néha templomba is KELLETT mennem, satöbbi. Természetesen semmi közöm az egészhez, nem hiszek semmilyen istenben. Ennek ellenére tudok úgy élni, hogy nem rabolok, gyilkolok, k*rválkodok, meg úgy általában normális, erkölcsös embernek tartom magam, anélkül, hogy valami vallás miatt élnék így. Több vallásos ismerősömnek meggyőződése, hogy minden "hitetlen" erkölcstelenül él. :D Tehát ezek szerint ők csak azért nem bűnöznek, mert a vallásuk tiltja... vicces.

A Biblia szerint Isten szemében – és ez a fontos: Isten szemében - az ember teljesen romlott, nem képes megütni az isteni tökéletesség, vagyis a teljes tisztaság és bűntelenség – más néven: szentség – mércéjét. Nem jelenti azonban azt, hogy nem tud emberi mértékkel viszonylagos erkölcsös életet élni. A Biblia arról beszél, hogy az ember – még a legerkölcsösebb ember sem – tudja elérni a teljes bűntelenség szintjét. Ezért mindenki rá van szorulva Isten segítségére, aki Fiában, Jézus Krisztus áldozatában adta ezt a segítséget. Aki azt tartja magáról, hogy ő nem vétkezett, az máris a büszkeség bűnében áll, így pedig vétkes Isten előtt. Saját cselekedetei alapján senki sem állhat meg Isten előtt. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Mindezeket a Biblia – tehát Isten – mondja, nem a keresztyének. Ez Isten véleménye, nem a miénk!

#13 Azért, mert ismerem annyira a mai kereszténységet, hogy hányingert kapjak már a név hallatán is. Egyébként ettől függetlenül hívő vagyok, csak nem keresztény

Kételkedem benne, hogy valóban ismernéd az igazi keresztyénséget. Lehet, hogy amit te ismersz, attól én is „hányingert kapnék”. A válaszod második fele igaz. Mindenki hisz valamiben. Vagy az Igazságban, vagy valami másban.

#14 Nekem magával a keresztény egyház bizonyos tanításaival,és a kizárólagos "csak a Biblia az igazság" felfogással van a bajom.Keresztény voltam,és mondhatom,hogy fordítva történt a dolog,mert örülök,hogy már nem gyakorlom,és nem korlátoz az életemben,és tudom,hogy Isten úgy is szeret és elfogad,ha nem más emberek által elfogadott dolgokat követek.

Egy ember bemegy Budapesten egy utazási irodába, és ezt mondja:

- szeretnék eljutni hajóval, vízi úton a Fekete-tengerhez. Mit javasolnak?

- Tudunk ajánlani önnek nagyon kellemes dunai hajóutakat – válaszolják.

Mire az ember:

- Látják, nekem ezzel a „csak a Duna az egyetlen” felfogással van bajom. Annyi folyó van még a világon, miért nem mehetnék azokon?

- Nézze uram – válaszolják neki: innen, ahol most van, Budapestről, egyetlen út vezet a tengerhez, a Duna. Az a realitás, a Valóság, hogy csak a Dunán juthat el oda. Ön elképzelheti magában, hogy sokkal vadregényesebb, élvezetesebb lenne az Amazonason hajózni , de a Föld geográfiáját az ön kedvéért nem tudjuk megváltoztatni.

Mondhatnám azt, hogy én „Isten utazási irodájának” alkalmazottja vagyok. Azt mondhatja akárki, hogy nem akar elhajózni a tengerhez, ha azonban akar, akkor nem mondhatok mást, mint azt, hogy innen csak a Dunán keresztül teheti meg. Sajnálom, de KIZÁRÓLAG azon.

„tudom,hogy Isten úgy is szeret és elfogad,ha nem más emberek által elfogadott dolgokat követek”

Isten csak azokat fogadja el, akik megvallják bűneiket, és hitüket Jézus Krisztusba vetik. Ezt nem más emberek állítják, hanem Isten nyilatkoztatta ki a Bibliában.

Azt írtad „tudom…”. Mennyire erős ez a meggyőződésed? Mi van, ha tévedsz? Akkor bizony baj van.

#15 "A Biblia alapvető üzenete az...". Már itt el van cseszve a rajz.Ismered egyáltalán a Biblia kialakulásának a történetét? Van egy gyanúm. Te is olyan vagy,hogy csak azt hiszed el,amit hinni szeretnél.Valaki vár a satnya életed lezáró biológia halálod után.Minél több emberen látod ,hogy ezt elhiszi,annál nyugodtabb leszel.Ebből kifolyólag kényszert érzel,hogy minél több embert beetessél a hülyeségeddel,ami persze már nem hülyeség a számodra,hanem kész tény.Amikor azt látod mindenkin magad körül,hogy azt hiszi,amit te,végre vér mentes lesz a széklet,kisímul az idegrendszer és beáll a tökéletes harmónia.Nem is halsz meg igazán.Van az egész sztoriban egy szépséghiba.A Biblia csak egy könyv és mikor elpatkolsz a kutya se vár rád.Eltemetődsz,protein struktúráid széthullanak és elemésztődsz a földben a több milliárd emberhez hasonlóan,akik átestek ezen,anélkül,hogy ismerték volna a Könyvet.

Nem akarok mesevilágban élni.Nem akarok keresztény lenni.

Mindössze csak ezen apróságok miatt.:)

Slussz poén:

Így még jobban érzem magam!!!

Most élek!

"Az istenek azért irigyelnek minket,mert mi meg tudunk halni..."

„.Ismered egyáltalán a Biblia kialakulásának a történetét?”

Ismét egy tipikus eset. Azt hiszik emberek, mert láttak egy-két filmet a National Geographics-on, vagy hasonló csatornákon, olvastak valahol valamit, már jobban ismerik a Bibliát és annak kialakulását, mint egy keresztyén, aki naponként tanulmányozza azt.

Van egy gyanúd. Ez jó. Így kezdődik el egy nyomozás is, egy gyanúval. Te azonban nem fecsérelsz időt arra, hogy a gyanúdat bizonyíts is, hanem rögtön, mint tényeket közlöd. Nem hiszem, hogy így meg tudna állni a „vád” egy valódi bíróságon.

 „Mert a keresztről való beszéd bolondság [értsd: „mesevilág”] ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.”

 Most élhetsz a vágyaidnak, de „a világ elmúlik, és annak kívánsága is”.

Slussz poén: az nevet, aki utoljára nevet.

 #16 engem szüleim nem kereszteltettek meg kiskoromban, azt mondták, h majd ha tudok éretten gondolkozni, akkor választhatok. Nem erőltették rám a kereszténységet, de nem is taszítottak el tőle. Aztán egyik hittan órán még általánosban beszólt egyik hittan tanár nekem, meg szüleimnek, hogy mivel nem vagyok megkeresztelve, ezért nem vagyok Isten gyermeke! Nos.. én valahol itt hagytam abba a hittanórákat :D

Röviden annyi, h nem szeretnék keresztény lenni, más dolgokban hiszek. Én elfogadom, h te keresztény vagy, fogadd el te is, h én nem vagyok

Megkereszteléstől senki nem lesz keresztyén, mert azzá hit által válik az ember, nem cselekedetekből.

Sajnos a katolikus „hittanórák” inkább eltávolítják az embereket a keresztyénségtől, mint megnyernék annak őket. Azért, mert csak puszta vallásos formalitásokra és számos bibliátlan dologra tanítanak.

Sokadszorra mondom: elfogadom, ha te másban hiszel.

Te is fogadd el azonban, hogy én nem tehetek mást, mint szüntelen figyelmeztetni mindenkit választása hibás és veszélyes voltára, mert ez a kötelességem.

Vegyük példaként a „Posseidon-katasztrófa” című filmet. A felborult utasszállító hajó utasainak egy része azon a véleményen volt, hogy a helyükön kell maradniuk, mert majd jön a segítség. Egy kis részük azonban úgy vélte, fel kell jutniuk a hajófenékhez, és hívták a többieket is. Előbbiek mind meghaltak, utóbbiak közül sokan megmenekültek.

Joga van mindenkinek maradni. Aki tudja a menekülés útját, annak kötelessége szólni róla.

#17Azért, mert már alapvető tanítások megbuktak nálam. Péter is azt mondta, hogy csak kősziklára lehet építkezni. Nos, én nem tudok mocsárra építkezni, így hinni sem tudok. Másrészt nem akarok örök életet, sem feltámadást. Pláne nem tömeggyilkosokkal, akik haláluk előtt megbánták bűnüket, és egyenes út a mennyországba. Köszönöm, de nekem ez álságos és kétszínű vallás. Ettől függetlenül sok kereszténynél erkölcsösebb életet élek és a leendő gyerekeimet is erre fogom nevelni függetlenül bármilyen vallástól. Engem nem ilyen előírások fognak a jó úton tartani, hanem saját meggyőződésem. Másrészt honnan tudjam, hogy pont a kereszténység az igaz hit? Ha van egy felsőbb hatalom, nem az emberek által kreált szabályok szerint fog ítélkezni, hanem saját belátása szerint, de ezt nem szabad hangoztatnia ezt egy egyháznak sem, hiszen akkor nem tudná maga mellett tartani a híveit, jobban mondva adófizetőit sem. Röviden, tömören ezért nem akarok keresztény lenni.

Problémád hasonló, mint az előző válaszadóé.

Te nem keresztyén, hanem vallásos nem akarsz lenni és ebben igazad is van. Valóban, a vallás semmit sem segít rajtad.

A lényeg: egyház(ak), (bármelyik) NEM EGYENLŐ a Jézus Krisztusban való hittel.

Aki valóban megtért, újjászülett keresztyén (tehát megvallotta bűneit, és kérte Jézus megváltását), az nem azért él erkölcsös életet, mert egyházi előírások erre kötelezik, hanem mert hite alapján így AKAR élni. Aki csak vallásos előírások alapján akar „jó” életet élni, az olyan képmutató, mint Jézus korában a farizeusok. Szájjal vallást tesz ugyan Jézusról (talán), de szíve távol van Tőle.

Azonban még a valódi hívő keresztyének sem vállnak azonnal tökéletessé, és előfordulhat, hogy követnek el bűnt. Isten azonban akkor sem a cselekedeteket nézi, hanem azt, hogy Jézus Krisztus vére rajta van-e azon az emberen, vagy sem. Ez alapján ítéli meg.

A hitetlennek Isten Bíró, aki el fogja ítélni a bűnei miatt.

A hívőnek azonban Atya, aki fegyelmezni fogja, mint gyermekét, de elítélni már nem.

 A mennyországba igaz, hogy hit által lehet bejutni, de az ember önmagától képtelen hinni, Istennek kell őt hívnia. Isten meg tudja keményíteni úgy az emberi szívet, hogy ne legyen képes válaszolni erre a hívásra. (Erre sok példát láthattunk itt is). Isten igazságos. Nem valószínű, hogy egy tömeggyilkosnak van lehetősége megtérni.

Egyébként pedig: „Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.”. Az „ugyanazokat” nem úgy értendő, hogy te is tömeggyilkos vagy, hanem úgy, ahogy Jézus érti: ha haragudtál már egyetlen embertársadra is, akkor ugyanolyan vétkes vagy Isten előtt, mintha megölted volna, mert Ő a szívek indulatait vizsgálja, függetlenül attól, hogy tettben is megnyilvánul-e egy gondolati szándék, indulat.

#20 És te miért nem akarsz ateista lenni? Akkor ***, amikor akarsz, nem kell időt pazarolni egy pénz és hataloméhes banda által összeválogatott könyvecskére, sőt mi több, még a felsőbbrendűségi érzésed is megszűnne. A legszebb az egészben, hogy kikerülnél az illúzióidból, és még hasznos is lehetnél a társadalom számára. Te miért nem fogadod el a szabadságot?

Azért nem akarok ateista lenni, mert TUDOM, meggyőződtem róla, hogy Isten létezik. Valóban létezik egy „pénz és hataloméhes banda”, mely a vallás álarca mögé bújva kizsákmányolja és megtéveszti a híveit. Hála Istennek azonban, hogy a „könyvecskéhez”, a Bibliához nekik semmi közük sincs, ami bárki számára nyilvánvalóvá válik, aki olvassa ezt a könyvet.

Sajnálom, ha a szavaim felsőbbrendűnek tűnnek, mi sem áll távolabb a szándékaimtól. Magabiztosságom nem magamtól, hanem Istentől származik.

 „Te miért nem fogadod el a szabadságot?”

Én szabad vagyok. „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.”

Ellenben te? „mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.”

#21 Azért, mert egyszerűen nem azt tapasztalom, hogy a Bibliának lenne igaza. Én szeretem az embereket, és szeretem ezt a világot, élvezem az életem és még a hülyék is szórakoztatnak - szóval, egyszerűen el se tudom hinni, hogy lenne olyan, hogy "Sátán" meg "Pokol". Mert akit szeretek, annak akkor is megbocsátok (nem pedig örök szenvedésre kárhoztatom), ha ő nem ér belőle, épp azért, mert SZERETEM. És nem azt várom el, hogy látatlanba adjon a véleményemre, hanem ha már ennyire feltétele a boldogságának az én véleményem követése, akkor megmutatkozom és elmondom neki miért gondolom így meg így, megmutatom neki a helyes utat - nem arra várok, hogy miért nem hisz nekem csak úgy hasraütéses alapon.

Szóval: miért hinnék olyan vallásban, amelynek semmi valóságalapját nem látom és nem tapasztalom? *** Csak gy elhinni valamit, már vakhitnek számít

„Csak gy elhinni valamit, már vakhitnek számít”. Mennyire igaz!

Mi sem áll azonban távolabb az igazságtól, mint hogy én vagy más hívők csak úgy hasraütéses alapon hinnénk Jézusban és a Bibliában! Ezek közül az ide érkezett válaszok közül nagyon sok utal arra, hogy a nem hívő (nem keresztyén) emberek azt feltételezik, hogy mi azért hiszünk, mert valamilyen egyház, vagy bárki bemagyarázta azt nekünk, vagy azért, mert kreáltunk magunknak valamilyen elképzelt fogódzkodót, hogy el tudjuk viselni az életet.

Már bocsánat, de ez ostobaság!

A mi hitünk meggyőződéseken alapul, és ha e helyütt nem is tudok minden bizonyítékot felsorolni, azért hidd el, van - méghozzá sziklaszilárd – alapja a hitemnek.

Ha érdekel, itt olvashatsz bizonyítékokat:

http://www.vanmaselet.hu/letoltes/Hogy_is_van_ez.pdf

Kedves válaszadók!

Köszönöm az őszinte válaszokat. Nagyon tanulságosak voltak!

Amit főképpen próbáltam értésetekre adni, az annyi volt, hogy bár lehet minden egyes embernek saját meggyőződése, hite, elképzelése a világról, a VALÓSÁG mégiscsak EGY. AMI VAN. Lehet, hogy nekem van igazam, lehet, hogy másnak, de az LEHETETLEN, hogy mindenkinek, vagy akár csak két nézetnek, melyek ellentétesek egymással, egyszerre igaza legyen. Az embernek az (kellene legyen) a fődolga, hogy keresse ezt az Igazságot.

Az igazság nem egy vagy több ember véleménye. Nem olyan, amit hatalommal ki lehet kényszeríteni. IGAZSÁG az, ami megfelel a Valóságnak. Amíg a Valóság, a LÉT létezik, létezik a róla szóló igazság is. Az IGAZSÁG mindig létezik, függetlenül attól, hogy lehet-e róla 100% bizonyosságot szerezni, vagy sem. Ez még az 1x1-nél is nyilvánvalóbb. Nem hiszem, hogy bárki, aki ide írt, ezt ne értené. Senki sem ostoba, legfeljebb nem akarja ezt elfogadni.

Én kerestem, és meggyőződésem, hogy megtaláltam ezt az Igazságot. Ha te felfedezted volna a rák ellenszerét, akkor hallgatnál róla, nehogy megsérts vele másokat, akik más gyógymódban hisznek? Nem, egyáltalán nem kötelező senkinek ezt a gyógyszert választani. Nekem azonban ennek ellenére kötelező róla beszélni, "alkalmas és alkalmatlan időben" egyaránt.

Szememre vettette valaki, hogy nem állok elő bizonyítékokkal az általam vélt igazság mellett. Hogyne tenném! Vannak bizonyítékaim! Kíváncsi vagyok azonban, hogy közületek hányan néznek valóban utána? Például itt:

http://www.vanmaselet.hu/letoltes/vegso_megoldas.pdf

http://www.vanmaselet.hu/letoltes/Hogy_is_van_ez.pdf

Ez egy térítő fórum?

Valóban azt kívánnám, hogy minél többen megtérjenek, mert ez Isten parancsa. "mostan parancsolja [Isten] az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek"

Megtéríteni én természetesen nem tudok senkit, csak Isten. Amit teszek, az annyi, amire Jézus elhívott, és amit Ő is tett, amikor a földön járt. Elmondta az Atya üzenetét olykor nyíltan, olykor példázatokban, aztán tovább állt. Aki bevette az igét megtért, aki nem, az megmaradt a bűnben. Jézus nem győzködött, nem kényszerített senkit. Az üdvösség ingyen van, de nem kötelező elfogadni. Amit a keresztyén egyházak műveltek, az erőszakos hittérítés, nem Isten akarata, sőt ellentétes azzal.

Lássátok hát, én sem győzködök senkit. Döntsetek belátásotok szerint!

Egy biztos. Aki elolvasta a kérdést teljesen, többé már nem mondhatja, hogy nem hallott az evangéliumról, és ezért nem fogadta el.

Azt sem mondhatja senki, hogy nem látott bizonyítékokat Isten létezése mellett. "Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük" (Róma 1:20) Függetlenül attól, hogy valaki hisz-e a Bibliában vagy sem, olvasta-e vagy sem, Isten azt mondja, hogy minden embernek, ha szétnéz a világban, feltekint az égre, ezer és millió bizonyíték áll a rendelkezésére Isten létezése mellett. Aki azt mondja, hogy számára ezek nem kielégítő bizonyítékok, az az ember Istent hazudtolja meg! Bölcs dolog Istent hazugnak nevezni, hogy te igaz légy? Döntsd el magad!

Isten azt is mondja még: „Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.”

Isten létének MINDEN ember számára nyilvánvalónak kell lennie. Akinek nem az, az azért van, mert szándékosan félrefordítja a fejét, hogy meglássa azokat.

A konklúziója kérdésnek, hogy MIÉRT NEM AKAR VALAKI KERESZTYÉN LENNI? ez:

Ugyanaz a motívum húzódik meg minden válasz mögött, amiért Ádám és Éva is evett a tiltott gyümölcsből: mindenki maga szeretné eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem akarja, hogy ebbe bárki beleszóljon – még Isten se. Valaki nyíltan kimondta ezt, valakinél rejtetten jelenik meg.

Azzal, hogy az ember evett a tiltott gyümölcsből, nem az történt, hogy abszolút módon tudja, hogy mi a Jó és mi a Rossz, hanem csak az, hogy maga akar ebben dönteni, míg előtte Istent kérdezte róla. Mivel Isten birtokában van minden ténynek és ismeretnek mind a múlt, mind a jelen, mind a jövő tekintetében, ezért az Ő ítélete mindig helyes és tökéletes. Az embereknek azonban csak feltételezéseik, nézeteik, véleményük lehet. Ha nekem is csak egy önmagamtól vagy más emberektől származó véleményem volna, akkor igaz volna, amit állítottak néhányan, hogy ez is csak ’egy’ vélemény. Amiről azonban én beszélek, az nem az én vagy más emberek véleménye, hanem Isten üzenetét közvetítem. Amit meg kell tehát vizsgálnotok, hogy VALÓBAN Istentől származik-e ez az üzenet, vagy csak egy a sok másik befolyásolási kísérlet közül! Isten ezt mondja: „mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok!” Őszintén, melyikőtök végzett itt objektív vizsgálatot, és nem csak zsigerből utasította el a szavaimat?

Kevés ember mondja, hogy ő Istennek nem engedelmeskedik, hanem azt mondják, hogy emberi előírásoknak, egyházaknak, „másoknak” nem hajlandóak engedelmeskedni. Isten azonban soha nem mondta, hogy vallási előírásoknak, egyházaknak, emberi vezetőknek kellene engedelmeskedni, hanem csak azt, hogy Neki. Ezért olyan fontos kutatni utána, hogy mi Isten üzenete. Ha nem teszed, akkor honnan tudod? Akkor ismét csak emberi előírásokat követsz – a sajátodat. Nyilvánvalóan sok vallás állítja magáról, hogy Isten üzenetét közvetíti. Ennek több oka is van, egyrészt a fenti, az, hogy az ember maga akarja eldönteni, mi a jó a számára, másrészt van egy Ellenség, a Sátán, aki szintén igyekszik minél nagyobb zavart kelteni. Az azonban biztos – ahogy a bejegyzés elején is írtam -, hogy mind közül csak egy lehet az igaz. Ha nem ez, akkor más. Nekem ne higgy! Keresd meg!

Tényleg annyira naiv vagy és szentimentális, hogy bemeséled magadnak, hogy „engem isten elfogad olyannak, amilyen vagyok, mert szeret”, és ezzel nyugtatod magad? Honnan tudod? Honnan tudod, hogy Isten nem követel-e tőled valamit? És ha követel, te eleget tettél-e ennek a követelésnek? Téged kielégít ez az ingatag biztonságérzet?

Ha téged ez nem is érdekel, a feleséged, a gyerekeid, szüleid és más hozzád közel álló emberek sorsa sem érdekel? Mi van, ha a te tévedésed és csökönyösséged az ő életükbe is kerül? Gondolkoztál ezen?

Ne engem akarj megnyugtatni, mert én megtettem, amit Isten tőlem kér: elmondtam ezeket neked. Én már nyugodt vagyok, bárhogy is döntesz.

Ha azt gondolod, hogy azért töröm itt magam, hogy rávegyelek, csatlakozz valamely egyházhoz, hogy támogasd azt a pénzedből, akkor az csak rólad mutatja meg, hogy mennyire anyagias vagy. Elárulom, engem cseppet sem érdekel a te pénzed! Ez itt egészen másról szól.

Az Úr Isten legyen kegyelmes mindnyájatokhoz!

Hozzászólások   

#2 Hoffman József 2015-05-07 20:30
Kedves Tibor!

Naponta imádkozok azért, hogy ezek az írások segítségére legyenek valakinek Jézus Krisztushoz közeledni. Hála az Úrnak, hogy meghallgatja az imáimat!
Örülök tehát, hogy ezen a módon segítségedre lehetek. De mindezekkel csak az a célom, hogy az utat mutassak az Úrhoz. Mint Bemerítő Jánosnak: nekem háttérbe kell húzódnom, hogy Jézus Krisztus növekedhessen. Ezt kívánom a te életedbe is.
Ez az oldal az egyébként, ahol a legtöbb írásom megtalálható, amelyeket fontosnak tartottam közzétenni.
Ez az oldal "élő", habár változó gyakorisággal írok újabb bejegyzéseket.
Ha van egyéni kérdésed, szívesen válaszolok rá, akár emailban is.
Ide írhatsz: hofi[kukac]letk erdeseink.hu
#1 Kertész Tibor 2015-05-07 08:05
Szia Józsi,

Van olyan oldalad, ami élő? Illetve van olyan oldalad, ahol össze vannak gyűjtve az íráaid? Az összes :)
Nekem nagyon sokat segítenek ezek. a Bibliát sajnos nem tudom úgy értelmezni, ahogyan kellene :( remélem a Szentlélek ezt is meg fogja adni hamarosan, hogy ne keljen tolmács Isten Igéjéhez! Addig viszont nagyon élvezem írásaidat. Pont az a típus vagyok, akinek ezek az írások kellenek, hogy növekedjek hitben! Köszönöm munkádat!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 8 vendég és 0 felhasználó van vonalban.