Hírek

Friss hírek

A Bibliáról azt tartjuk, hogy nem pusztán elméleti kézikönyv, hanem gyakorlati útmutatásul szolgál a mindennapi keresztyén életünkben.

Nem minden helyzetre találhatóak a Bibliában konkrét útmutatások, ilyenkor az alapelveket kell keresnünk, amelyek segítségével helyes döntéseket hozhatunk.

Van manapság egy olyan kérdés, amelyben ellentétes vélemények merültek fel, hogy mi a helyes keresztyéni hozzáállás vele kapcsolatban.

Ez pedig a bevándorlás vagy migráció kérdése.

Mi a helyes, keresztyéni hozzáállás a tömegesen érkező jövevényekkel kapcsolatban? A keresztyén könyörület szellemében mindenkit be kell fogadnunk és gondoskodnunk kell róluk?

Általános tapasztalat, hogy az olyan emberek, akik elutasítják Istent, szeretik magukat józan gondolkodású, két lábbal a földön járó embernek tartani. Lenézően tekintenek a hívőre, akit babonásnak tartanak, és aki a fellegekben jár. Mégis ezek a magukat olyannyira racionálisnak tartó emberek simán lájkolják a Facebook-on a szerencsehozó manókról és hasonlókról szóló üzeneteket és egyéb babonaságokat. Szerintem bele sem gondolnak, hogy ez több mint ártatlan viccelődés. Ez bálványimádás.
A valóság tehát az, hogy éppen fordított a helyzet. A hívő az, aki józanul, racionálisan gondolkodik, és a hitetlen az, aki babonás, és nem a valóság talaján él.

A Szíriában, és ezzel kapcsolatosan a világpolitikában zajló események sokakban a III. világháború kitörésének lehetőségét vetítik előre. Némelyek a damaszkuszi vegyifegyver-támadás mögött az USA és Izrael összeesküvését vélik felismerni. Ez talán igaz, talán nem.

Ami biztos, hogy minden az Isten által elhatározott menetrend szerint fog megtörténni.

Lehetséges-e, hogy ezek az események az Utolsó Idők kezdetét fogják jelenteni?

A film itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=8XX4MoLRyfs

„Számos ókori feljegyzést kihagytak az Újszövetségből.” Ezzel indít ez a film. Ez igaz. Rengeteg ókori feljegyzés kihagytak az ÚSZ-ből. Vagy talán ezen állítás szerint MINDEN ókori feljegyzést bele kellett volna venni a Bibliába?

Ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy vannak ókori feljegyzések, melyeket ki kellett hagyni. Tehát kellett lenni valamilyen elvnek, amely alapján valamit belevettek, másokat nem. Ha valamit nem vettek bele, az azért volt, mert az nem felelt meg ennek az elvnek. Mi volt ez az elv? És ami még fontosabb: emberektől származhatott ez az elv, vagy Istentől? Ha a Biblia Istentől ihletett, a kánon (az, hogy végül mi került bele) nem lehet Istentől ihletett? Ha nem, akkor kár is foglalkozni a témával, mert akkor az az Isten, akiről a Biblia beszél, nem létezik. Ha nem létezik, akkor semmiféle ránk nézve kötelező érvénye nincs a Bibliának, sem annak ami benne van, sem annak amit egyesek állítása szerint kihagytak belőle.

 

Nemrégiben szereztem tudomást róla, hogy a Daniel Wallace, az újszövetségi szövegek elismert szakértője szenzációs leletre bukkant. Felfedeztek egy töredéket Márk evangéliumából, mely az 1. századból származik!

Aki ismerős a témában, az tudja, hogy a legkorábbi ismert szövegemlék eddig az ún. John Rylands papirusz volt, mely János evangéliuma 18. fejezetéből tartalmaz egy kis részletet, melynek keletkezését 125-re teszik. Wallace felfedezése tehát még közelebb megy a keletkezéshez, az 1. századba. A pontos dátumról és a pontos szakaszról közelebbit nem tudok, mert a felfedezést hivatalosan még nem publikálták.

E lelettel együtt Wallace még további hat, 2. századi ÚSZ részlet publikálást tervezi, mely kb. 1 év múlva várható.

Isten bizonyára így akar válaszolni arra a sok szkeptikus vádra, mely az bibliai szövegek hitelességét támadja. E támadásoknak ma sincs több alapja, mint néhány évtizede, azonban az erősségük ennek ellenére egyre fokozódik. Egyre több könyv és ún. „dokumentumfilm” jelenik meg e témában. A támadások e lelettől bizonyára nem fognak megszűnni, de Isten azt üzeni: hátrébb az agarakkal!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni e leletek jelentőségét. Az ÚSZ eddig is egyedülálló volt minden más ókori szöveg között azzal, hogy a legtöbb példány maradt fenn belőle, és ezek a legközelebb vannak időben az eredeti iratok keletkezéséhez.

Ami a valóságot illeti…
Eszméltető irat

Billy Graham, Franklin Graham és a Billy Graham Evangélizációs Társaság identitásáról a június elején megtartandó "Reménység Fesztivál" kapcsán  - Solymos Dániel cikke

"Az Úr előtt állva, kötelességem szólni és szeretettel, a Bibliában kijelentett Igazsághoz ragaszkodva, figyelmeztetni atyámfiait. Ezen írás összeállításának közvetlen okát a 2012. június 1-3-ig Magyarországon, Budapesten megrendezésre tervezett Reménység Fesztivál szolgáltatta. Az esemény megrendezésének közeledtével egyre több keresztyén ember keresett meg, és tette föl kérdéseit, hogy vajon elmenjen-e a fesztiválra, ajánlja-e megtéretlen ismerőseinek, Istent keresőknek a rendezvényt. A rövid válaszok nem elégítették meg a kérdezőket, ezért döntöttem úgy, hogy az Úr indításának engedve, kicsit bővebben utalok mindazon tényekre, amik miatt féltve óvok mindenkit attól, hogy részt vegyen az eseményen, közelebbi kapcsolatba kerüljön a mozgalommal és a hozzá kapcsolódó szervezetekkel."
Cikk letöltése
Kapcsolódó:
C. H. Spurgeon - Missziós mulattatók

 

A kétes értékű Reménység fesztivál helyett javaslom a tavasszal lezajlott Reményteljes Élet Találkozók megtekintését Randy Chovan evangélista szolgálatával a Pécsi Biblia Baptista Gyülekezetben.
Videók
Hangfelvétel

Elég régen foglalkoztam már az evolúció kérdésével, azonban nemrégiben a gyakori kérdések fórumán ismét előkerült. Itt összegyűjtöttem az ott közzétett válaszaimat:

1.

Az evolúciót ténynek tekinteni hatalmas tájékozatlanságra utal. Természetesen választhatja valaki azt, hogy neki ez jobban tetszik, mert akkor nincs az a kellemetlen lehetőség, hogy egyszer számot kell adnia a cselekedeteiről.

Ki olvas minket

Jelenleg 8 vendég és 0 felhasználó van vonalban.