Mindenféle

Cikkek

{jcomments on}

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Sokan vannak, akik csak elhiszik, amit a lelkipásztoruk mond, és nem mennek utána, hogy mi is az igazság az elragadtatás időzítésével kapcsolatban.”

Én nem szeretnék ezek között a „sokak” között lenni, ezért ismételten nekirugaszkodtam, hogy megvizsgáljam: igaz- vagy hamis az a reménység, amely az elragadtatást a Nagy Nyomorúságot megelőző időpontra teszi?

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Lehetséges! Az igazi, valódi erőt azonban magad nem szerezheted meg! Csak kaphatod. Valaki Mástól. Ehhez azonban fel kell adnod a büszkeségedet. Le kell mondanod róla, hogy önfejlesztés, különféle lelki gyakorlatok, elme tréningek és hasonlók útján magadat tedd erőssé.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Egy dokumentum hitelesítésére többféle módszer használatos. A legjobban elterjedt még ma is az aláírás és a pecsét. Isten is gondoskodott közlendője hitelesítéséről, ahogy már korábban is szó volt róla, a próféciák rendszerével.

A régi időkben történt jövendölésekkel szemben azonban gondolom sokkal érdekesebb lehet, hogy szólnak e próféciák napjainkról, illetve a mi jövőnkről is.
Amikor a Biblia íródott, ami jelenünk még távoli jövő volt. Felismerhetők-e napjainkban bekövetkezett bibliai próféciák?

Valóban, a Biblia elég sokat foglalkozik az ún. „utolsó időkkel”. Mi is ez tulajdonképpen?

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
Gyorsan növekszik a népszerűsége egy jelenségnek napjainkban, mely egyre több embert kerít hatalmába, a sorsának jobbra fordulását remélve tőle. Tanfolyamok tucatjait szervezik az elsajátítása érdekében, személyiségfejlesztő szakértők hirdetik mindenfelé. Egy szót kell leírnom, és szinte biztosan tudni fogod, miről van szó: A TITOK.
A film és könyv alakban is megjelent sikerfilozófiáról, a vonzás törvényéről van szó, amely azonban mára jóval többé vált, mint egyszerű filozófia.

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A "Létezik-e Isten?" bejegyzésben azt igyekeztem bemutatni, hogy a világ logikus szemrevételezése, vizsgálata egyértelműen azt feltételezi, hogy egy Intelligens Tervező értelmének és munkájának eredménye, nem pedig a véletlené. Sőt, azt is igyekeztem bemutatni, hogy ez a Tervező konkrétan meg is nevezhető, a Bibliában önmagát kijelentő Isten.

Vallásnak nevezzük azokat a próbálkozásokat, melyeket az ember talált ki arra, hogy magyarázza a világot, illetve irányelveket adjon neki az életvezetésben. Sajnos a keresztény egyházak jó része is csak vallást kínál a híveinek, amikor különféle törvényeskedő cselekedetek követésére szólít fel, azt hirdetve, hogy ezeken keresztül lehet kapcsolatuk Istennel.

A Biblia azonban NEM EZT MONDJA!

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Hiteles a vajon a Biblia?

A hozzászólások többségénél úgy látom, a fenti kérdés a probléma gyökere.
Elismerem, nincs sok értelme a Bibliából vett idézetekkel példálózni, miközben a legtöbben nem tekintik hiteles forrásnak, tehát semmit sem jelent a számukra. Ezt a hiányosságomat szeretném pótolni.

Sokan nem értik, hogy miért akarjuk rákényszeríteni a igazunkat másokra. Miért ne hihetne mindenki, amiben akar?
Valóban, az igazság harcosai sohasem liberálisak.  Ez egy olyan kategória azonban, ahol nem is lehet annak lenni!

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Még egy rövid megjegyeznivaló jutott eszembe a "Miért engedi meg Isten...?" témával kapcsolatban.
Sokan vetik fel azt, hogyha Isten valóban igazságos, szerető, és mindenható, ahogy a keresztények gondolják, akkor miért nem szünteti meg most azonnal a szenvedést egyszer 's mindenkorra?
Biztosan azért, mert mégsem jó, vagy mert nem mindenható, vagy mert nem is létezik.
Akik ezt kérdezik, valószínűleg nem mérik fel, hogyha Isten végrehajtaná ezt az ítéletet, azt senki sem élné túl.

Ha Isten ma éjfélkor kitörölne minden gonoszt a világmindenségből, melyikünk lenne még itt éjfél után egy órakor?
Esetleg azt gondolod, hogy csak a szomszédod, kollégád, főnököd, konkurenciád... gonosz, te nem? Legyél őszinte magadhoz!

A rossz jelenléte nem egy általános probléma, hanem mindenek előtt személyes kérdés. Ha Isten nem volna kegyelmes, már mindannyian a pokolban lennénk.
Erre a rosszra pedig az egyetlen megoldás Isten megoldása: Jézus Krisztus.
Isten emberként belépett a történelembe, és saját magát áldozta fel azért, hogy megváltsa az embereket a bűneik alól. Ez egyedülálló! Semelyik más vallásban nem található ilyesmire példa. Nevezetesen, hogy az embernek semmit nem kell tennie, hanem pusztán elhinnie, hogy Isten már minden mást elintézett.

Az említett ítélet el fog következni "hamar".
("Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar..." Jel. 2.16)
Isten valóban el fog törölni minden bűnt és szenvedést, ekkor azonban sokakat meglepetések fognak érni! 
Azért hívják a jelen időszakot a kegyelem korának, mert Isten még vár, hogy az emberek megtérhessenek. Ez Istennek az a békessége, "mely minden értelmet felül halad" (Fil. 4.7)
Minden Jézus Krisztusnak engedelmeskedő ember megkapja Isten szeretetének, kegyelmének, bűnbocsánatának ajándékát INGYEN. Nincsen azonban más ajtó, csak Jézus, ahogy Ő maga mondja: "Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik" (Jn. 10.9)
Az Apostolok cselekedeteiben ez áll:
"És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk." (Apcsel. 4.12)

Mindez tehát nem szeretem - nem szeretem, tetszik - nem tetszik kérdése. Isten rendelkezett így. Létezhet azonban ennél nagyobb szeretet, mint hogy maga a Teremtő, Mindenható ISTEN áldozta fel magát - nem csak úgy általában a bűnökért, hanem - személy szerint értem (és érted is)? Kettőnk között csak annyi lehet a különbség, hogy én elfogadtam ezt, te esetleg még nem. A te személyes felelősséged, hogyan döntesz ebben!
"Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból." (Apcsel. 17.31)
Ez a férfiú Jézus Krisztus.

Emlékeztetőül (hátha valaki nem olvasta) Jézusról négy feltételezésünk lehet, nem több:
a) Legenda. Ezt a történelemtudomány kizárta, nem érdemes foglalkozni vele. Jézus biztosan élt, létező személy volt. A kortársak körében nem lehet egy ember haláláról és feltámadásáról szóló legendát elterjeszteni, mint ahogy ma sem lehetne. (Olyan szinten biztosan nem, hogy ezért emberek mártír - nem önként vállalt, gondolok itt az öngyilkos szektákra, terroristákra - halált haljanak).
b) Hazug. Ezzel nem egyeztethetők össze a tanításai. Továbbá: mi haszna származott volna belőle? Miért viselte volna el a kínhalált is miatta?
c) Őrült. Tévedett, amikor istennek tartotta magát, mint sokan manapság is, tehát bolond volt. A róla szóló feljegyzésekben nyoma sincs azonban a skizofrénia, vagy bármely elmebetegség tüneteinek. Nála egészségesebb jellemet a mai elmeorvosok sem tudnának leírni.
d) Isten.
Jézus azt mondta, hogy csakis ő bocsáthatja meg az emberek bűneit, senki más. Ilyesmit semelyik más vallás hirdetője, prófétája sem állított magáról. Jézus is csak akkor állíthatott ilyet, ha Ő valóban AZ Isten volt.
Ha az első három lehetőség nem áll meg, akkor ami marad, el kellene, hogy gondolkoztasson. Kérlek gondold végig mindegyiket! Van szerinted más lehetőség? (Csak komoly felvetéseket kérnék! A válasznak összhangban kell lennie a tanításokkal, melyeket Jézus hirdetett.)

Már idéztem ezt a Bibliaverset, de most újra ezzel zárom:
"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel." (2 Kor. 5.20)

Alkategóriák

{jcomments on}

Ki olvas minket

Jelenleg 14 vendég és 0 felhasználó van vonalban.