A 'Vonzás törvénye' csapdája

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Gyorsan növekszik a népszerűsége egy jelenségnek napjainkban, mely egyre több embert kerít hatalmába, a sorsának jobbra fordulását remélve tőle. Tanfolyamok tucatjait szervezik az elsajátítása érdekében, személyiségfejlesztő szakértők hirdetik mindenfelé. Egy szót kell leírnom, és szinte biztosan tudni fogod, miről van szó: A TITOK.
A film és könyv alakban is megjelent sikerfilozófiáról, a vonzás törvényéről van szó, amely azonban mára jóval többé vált, mint egyszerű filozófia.
Filozófia abban az értelemben, hogy megoldást kíván adni az embernek az életben való boldogulásához. De vajon helyes ez a módszer?
Azért tartom szükségesnek erről írni, mert a saját szakmám, a hálózatépítés (MLM) szinte a legnagyobb terjesztőjévé vált ennek a nagyon problémás filozófiának, és szinte mindenki elfogadja gondolkodás nélkül. Mit elfogadja, teljesen a hatalmába keríti. Persze nem mindenki hálózatépítő, de az élet más területein is széles teret nyert már magának, tehát mindenkinek érdekes lehet, aki kapcsolatba került vele, vagy más hasonló módszerekkel.
Írásomban tehát a kritikáját kívánom adni a vonzás „törvényének”. Vállalom, hogy esetleg népszerűtlenné is válok e miatt. Az Igazság megismertetése fontosabb.
Főleg azért szükséges beszélni erről, mert, amint azt Dr. Francis A. Shaeffer is mondta:
Egy rendszer, egy társadalom vagy egy egyéni élet legfeljebb annyira lehet erős, mint az elvek, amelyeken áll.
Vizsgáljuk hát meg, milyen elveken áll a vonzás „törvénye”.
Egyik hírlevelemben vetettem fel először a fenti problémát, és sejtettem is, hogy sokakban fog visszás érzéseket kelteni. A célom nem egy parttalan vitasorozat elindítása, ahol vélemény feszül véleménynek, vég nélkül. Hangsúlyoznám ezért, hogy a téma, amiről szó van, nem egy vélemény tőlem, hanem jóval több annál. Arról van szó, hogy létezik-e végső, abszolút igazság az életünk alapkérdéseit illetően, vagy csak különböző emberi álláspontok vannak, és végül is soha nem tudhatunk semmit biztosan? Jelenleg ugyanis a modern ember ebben felfogásban él, és ez okozója a legtöbb problémájának.
Közzé teszem most tehát az eredeti bejegyzéshez fűzött kiegészítésemet, mert a fent vázolt probléma, és minden, ami ehhez kapcsolódik az egyik legnagyobb csapda, ami a valódi Igazság megismerése útjában áll.
Be kell valljam, hogy én is beleestem ebbe a csapdába, én sem vagyok különb a többi embernél. Azonban abban a gondviselésben volt részem, hogy valaki felismertette velem ezt a zsákutcát, amin jártam, az én erényem talán csak abban volt, hogy volt bátorságom elfogadni ezt.
Amiről írok, az tehát nem az én „agyszüleményem”. Létezik egy forrás, ami a Végső Megoldás, ahol minden általam leírt dolog leellenőrizhető, és minden csak annak fényében válhat hitelessé.
Mint ahogy számomra is elhozta egy ember ezt az információt, úgy most nekem is kötelességem tovább adni azt.
...rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkésszem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn, és a tévelygés esztelenség,” (Préd. 7.25)
A Titok c. film, és az egész Vonzás hatalma "sikerelv" annyira zseniálisan és profin van kidolgozva és bemutatva, hogy még igazán intelligens emberek is bedőlnek neki.
Először is a film valami új dologként mutatja be a "vonzás törvényét", pedig a múlt század elejétől már széles körben kezdett elterjedni a modern gondolkodásban, csak éppen más neveken nevezték. A gyökerei ráadásul sokkal régebbi korokba nyúlnak vissza, és ezek a gyökerek nem éppen bizalomgerjesztőek.
Elterjedésének a humanizmus adott táptalajt, ami szintén egy hamis elképzelés.
A humanizmus ugyanis azt tanítja, hogy minden dolgok mértéke az ember, aki alapvetően jó. A problémát e szerint az okozza, hogy az ember elvesztette önbecsülését, amit ezekkel az elme és gondolati módszerekkel lehet megjavítani.
Az igazság azonban ennek pont az ellenkezője. Az embernek nincs hatalma minden dolgok felett, hogy mindent önmagához mérhetne, és alapvetően gonosz, nem pedig jó.
Ezzel a kijelentésemmel már többen vitába szálltak, tehát egy gyakorlati példa: tegyél le két aranyos, egy év körüli kisgyermek közé egy érdekes játékot. Amit látni fogsz, hogy mindketten maguknak akarják, és ráncigálják ki egymás kezéből. Már ilyen kisgyermek korban megjelenik az erőszak. „Hát akarata az van” - talán ez az, amit a szülők leggyakrabban szoktak emlegeti a kisgyermekükkel kapcsolatban, mintegy pozitívumként. Pedig ez nem más, mint az ember bűnös alaptermészetének első megjelenési formája. Ez az, amit a legnehezebb elfogadni, de e nélkül nincs lehetőség elindulni a Megoldás felé.
A Titok horgára tűzött csali az istenné válás ígérete. Azt ígéri nekünk, hogyha élénken elképzelünk valamit, akkor azzal arra tudjuk kényszeríteni az univerzumot, hogy azt a bizonyos dolgot bevonzza az életünkbe, vagyis a gondolatainkkal teremthetünk valóságot (mint Isten tette).
Apropó! Tudod mit jelet az Univerzum szó?
Uni= Egy
Verse=kimondott mondat
Mi tehát egy kimondott mondatban élünk.
...Isten szólt: Legyen...
Ez az, amit mi emberek is szeretnénk megtenni:
"Teremtsd meg a saját univerzumodat, melynek Te lehetsz az istene"
Ezt a módszert a múltban az okkultizmusban és varázslásban alkalmazták, tulajdonképpen ez volt a sámánok, varázslók, boszorkánydoktorok módszere arra, hogy befolyásolják a valóságot.
Varázslásnak hívunk minden olyan próbálkozást, melynek célja az, hogy a szellem anyag feletti felsőbbrendűségét kihasználó módszerekkel megpróbálják befolyásolni a valóságot. (Legyen az belső, külső, múlt-, jelen-, vagy jövőbeli valóság).
A vonzás törvénye, hatalma stb. tehát nem más, mint a régi okkultizmus modern köntösbe bújtatott, tudományosnak álcázott újjáélesztése. Fekete mágia.
Megjelenése a múlt század elejére, elsőként talán Napoleon Hill-hez köthető. Ő kezdte el terjeszteni az emberi elme teremtő erejéről szóló tanításokat, melyeknek mára - különböző formákban -, sok száz millió követője van. Róla írtam a tanulmányban is, most részletesen nem térek ki rá, azonban érdekes lehet megtudnod, honnan vette az ihletet hozzá!
Norman Vincent Peale egy ízben elmesélte, hogy többször élénken elképzelte, hogy egy orvos, akit meg fog látogatni, adni fog neki 5000 dollárt. A leírásban nem esik szó arról, hogy Peale eladott neki valamit, vagy netán az orvos tartozott neki ezzel az összeggel, csak annyi, hogy "adni fog nekem 5000 dollárt". Aztán állítása szerint - mely feltételezhetően igaz -, csakugyan adott neki az az orvos 5000 dollárt. Ezután pedig arra biztatta a hallgatóságát, hogy ők is tegyék ugyanezt, és meg fognak gazdagodni.
Nem tudom, észre veszed-e, hogy mi ezzel a probléma? Próbáld a dolgot az orvos szemszögéből nézni! Mi lenne, hogy valaki becsöngetne hozzád, és azt mondaná, hogy "adj nekem egymillió Ft-ot!"? És te szó nélkül odaadnád, mivel az illető előtte élénken elképzelte, hogy ezt fogod tenni.
Ugyanez van akkor, amikor társkeresésről van szó. A filmben ilyen példa is szerepel. Azzal, hogy Te magadhoz vonzol bármit (pénzt, parkolóhelyet, egy másik embert stb.), azzal valaki másnak a szabad akaratát korlátoztad, másítottad meg.
Óriási problémákat vet fel, hogy arra biztatnak embereket, hogy "képzeljék - teremtsék - meg a saját univerzumukat", ahol aztán ők irányíthatnak mindent. Sajnos ennek hatásait látjuk is magunk körül. Az emberek csak magukkal törődnek, nem ismernek el tekintélyt magukon kívül.
Az egész modern társadalmi felfogás, közvélekedés azt sugallja, hogyha nem rendelkezel bizonyos javakkal, akkor egy "lúzer" vagy, értéktelen ember. Azt próbálják minden fronton elhitetni veled, hogyha nem keresel egy bizonyos szint felett, nem jársz drága autóval, nem laksz villában és nem tudsz karib-tengeri hajóútra menni, lehetőleg többször is egy évben, akkor már nem is érsz semmit.
Ne értsd félre, ezek a dolgok nem rosszak önmagukban, hanem azzal a felfogással van gond, hogy ezek nélkül nem vagy értékes ember. Ilyen, és hasonló dolgok hajszolásával tudnak "modern rabszolgává" tenni téged, ha hozzájuk kötöd az életedet. Ez egy ördögi terv. Valóban az.
A XX sz. elejétől kezdett elterjedni az az eszmerendszer, hogy az ember problémája abból adódik, hogy túl kevésre tartja magát, nincs önbecsülése, kicsi az önbizalma, ezért nem viszi sokra az életben. Meg kell tehát növelni ezeket, mindenféle tudati technikákat alkalmazva. A valóság azonban ennek éppen az ellenkezője. A probléma abból adódik, hogy az ember túl sokra tartja magát. Büszke. ("A büszkeség minden bűn kezdete"). Mindezek helyett inkább alázatot kellene tanulnia.
Ha megfigyeljük a világot, amelyben élünk, akkor azt látjuk, hogy csak egyféle valóság van, mindannyian ebben élünk. Micsoda tudathasadás azt feltételezni, hogy ahány ember, annyi "univerzum" létezik A világegyetem nem egy hamispénz-nyomda, ahol nyomtatnak neked pénzt, ha élénken elképzeled ezt. Az a pénz - vagy bármi -, csak valaki más rovására kerülhet hozzád. Mi van, ha valaki pont az ellenkezőjét képzeli el annak, amit Te akarsz? Akkor az győz, aki "jobban tudja uralni az Erőt", mint a Jedi lovagok esetében a Csillagok háborújában?
Ebből is látszik, hogy ez nem más, mint mese felnőtteknek. Csak éppen sokkal veszélyesebb, mint egy ártatlan mese.
Azok a legveszélyesebb hazugságok, melyek majdnem teljesen igazak. A Titok is egy ilyen hazugság, mely 99%-ban igaz.
Tudtad, hogy a patkányméreg több, mint 99,99%-ban ehető eledelt tartalmaz? Csak egy egészen kevés méreg van benne. A patkányok mégis elpusztulnak tőle. (Úgy hallottam, hogy a patkányok gyakran felismerik a mérget, és nem eszik meg. Lehet, hogy az intelligenciát ezen a földön nem is az emberek között kell keresni?)
Egyszer egy 15 éves diák megkérdezte a tanárát, hogy hisz-e a földön kívüli intelligencia létezésében? A tanár azt válaszolta, hogy "nem vagyok biztos benne, hogy ezen a földön létezik intelligencia".
A gondolkodásoddal valóban meg tudod változtatni a valóság azon részét, amire hatással tudsz lenni. Célokat állíthatsz, tervezhetsz, ezek alapján elkezdhetsz cselekedni, és megváltoztathatod a környezeted egy részét úgy, hogy létrehozol valamit, ami eddig nem létezett. Ez lehet bármiféle alkotás (a bablevestől, vagy egy kisgyermek homokvárától kezdve egy folyón átívelő hídig stb.). Lehet egy működő vállalkozás, üzlet, bármi, amit cselekvés útján hozhatsz létre.
A hazugság az, hogy mindent meg tudsz változtatni, pusztán a gondolkodásoddal.
A "mindent" és a "pusztán" külön-külön is hazugság. Nem tudsz mindent megváltoztatni, és pusztán a gondolkodásoddal sem tudsz változtatni. (Ha mégis változik valami, azt nem a gondolkodásod okozta, de erről később)
Ha minden nap azt mondogatod, hogy "napról napra egyre jobb és jobb (gazdagabb, sikeresebb, fittebb stb.) vagyok", azzal csak becsapod magad, miközben az életed egyre jobban szétesik. Hányan, de hányan bedőlnek ennek a hazugságnak.
A gondolkodásnak igen is van bizonyos hatalma a valóság felett. Például ha azt képzeled, hogy te tehetségtelenen vagy, nincsenek lehetőségeid, akkor ez határozza meg a cselekedeteidet is, és nem is fogsz elérni semmit. Ellenben, ha azt gondolod, hogy amibe belefogtál, az értelmes dolog, "ügy", amelyért lelkesedni tudsz, akkor ennek megfelelően fogsz cselekedni is. De kizárólag a tetteiddel változtathatsz meg bármit is, nem pusztán a gondolataiddal. Elképzelhető persze, hogy még ennek ellenére sem éred el a kitűzött célodat. Ugyanis a pozitív - én inkább a kreatív, tervező, elképzelő szavakat használnám - gondolkodás nem egy "automatikus célmegvalósító gépezet", hanem csupán egy összetevője az eredménynek, mint pl. a liszt a palacsintának. Kellenek hozzá még más dolgok is, melyek jó része tőlünk független.
A Titok film, és az egész "körítés", ami hozzá kapcsolódik, olyan zseniálisan és profin van kivitelezve, hogy - amit már említettem -, kifejezetten értelmes emberek sem veszik észre azt az 1%-ot. Ennek oka valószínűleg az is, hogy annyira vágynak arra a megszerzendő dologra, hogy emiatt nem veszik észre, vagy ha még is, akkor inkább figyelmen kívül hagyják "A cél szentesíti az eszközt".
Azt mondod, hogy sokan - talán te is - beszámolnak olyasmikről, mint pl. "ezzel a módszerrel mindig találok parkolóhelyet"? Úgy tűnik tehát, mintha mégis működne.
Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy ők "tudományosak", és ezt a "világegyetem rezgései" teszik. Azért mert ez tudományosan hangzik, azért ez már tudomány? "Igen, csak még nincs kikutatva eléggé." Sokszor mutatják ezt be úgy, mintha a tudomány számára már minden világos lenne, és már csak egy hajszálnyira lenne attól, hogy felfedje ezeket a "titokzatos rezgéseket", "láthatatlan hullámokat", "transzcendentális erőket", de kapaszkodj meg, még az égadta világon semmi - egy morzsányi - bizonyíték sincs semelyikre.
Már írtam, hogy az elme anyag feletti hatalmának gyakorlása tulajdonképpen varázslás. A sámánok alkalmazták egykoron, és rokon a fekete mágiával - mint pl. a voodoo. Kiket szoktak használni ezek a mágusok a varázslásaikban? Én úgy tudom, démonokat, szellemeket, stb.
Nem hiszel a démonokban, de hiszel a "rezgésekben", a „gondolatokat közvetítő energiában”, mert ezek tudományosan hangzanak?
Én viszont semmivel sem tartom hihetetlenebbnek, hogy szellemi lények- démonok - intézzék el neked, hogy találj parkolót, legyen pénzed, vagy amit akarsz, ha ezzel meg tudnak nyerni téged maguknak. Miért tennék ezt? Olvasd el a Végső Megoldást, erre is választ találsz benne.
Mindenesetre a logika számára egy fokkal hihetőbb a démon verzió -, mert az legalább egy tudatos lény -, mint a személytelen, céltalan Univerzum.
A New Thought (Új gondolat) magazinban jelent meg az alábbi tudósítás, mely jól példázza, milyen megtévesztő módon parádézik a sámánizmus a "tudomány" álruhájában, a szélesebb körű elfogadhatóság érdekében:
...a kutatók kimutatták, hogy szellemi lények VAGYUNK. Fényből és anyagból álló lények. Életünk gondolkodó apparátusunk terméke, és azt is megmutatták, hogyan használjuk ezt a számítógépszerű berendezést arra, hogy megteremtsük a saját "valóságunk" hologramját...
Az önfejlesztő termékek iránti növekvő igény jelzi, hogy ez az információ alapvető program kell legyen már az óvodától kezdve. Azonban, ha más nevet nem adunk neki - mint pl. "bioenergetikai fizika"- akkor csak vallásos gondolat marad és mint ilyen kimarad az iskolákból...
Ezt azonban nem szabad kihagyni az iskolai oktatásból. Ez nem vallás. Ez tudomány. Ha jól meggondoljuk az egyetlen tudomány, ami létezik...
Jól látszik, hogy a módszer ugyanaz, mint pl. az evolúciónál. Azt próbálják elhitetni, mintha a tudomány már bebizonyította volna - "kutatók kimutatták"- ennek az elképzelésnek létezését, holott valójában semmiféle tényszerű bizonyíték nem áll rendelkezésre. Puszta spekuláció.
Egyedül az oktatási rendszer merevsége az oka, hogy ez a tudománynak álcázott mágia nem tudott még széles körben elterjedni az állami tanintézményekben, de ami késik nem múlik.
Isten óvjon attól, hogy a gyermekemet az óvodában (a kisfiam óvodás) ilyesféle "tudományra" oktassák.
Az üzleti világba - különösen pedig az MLM-be - azonban már annál inkább benyomult. Még az olyan világhírű üzleti előadók és írók, mint pl. Brian Tracy anyagai is sűrűn tele vannak ilyesféle tudományosnak álcázott varázslásokkal, mint pl. meditáció, vizualizáció (az a fajta, amikor azt tanítják, hogy pusztán azzal, hogy élénken elképzelünk valamit, bevonzzuk azt a dolgot az életünkbe,valósággá változtatjuk vagy materializáljuk), bebeszélés (pozitív szavak ismételgetése önmagunkról, lehetőleg tükör előtt), a Lozanov -féle "szupertanulás" stb.
Brian Tracy jó néhány "szellemi törvénye" Freud-tól, Jung-tól, és további más pszichológusoktól származik, noha jóllehet a pszichológiának is erősen okkultista gyökerei vannak, annak ellenére hogy a legtöbben komoly tudománynak tekintik
Egy pszichológust régebben még simán sámánnak és varázslónak tekintettek volna az alkalmazott módszerei alapján. A látszat ellenére semmivel sincs több tudományos bizonyíték amely alapján működhetne, mint régebben. A pszichológia nem tan, hanem spekuláció*, amit mi sem bizonyít jobban, mint az egymással szemben álló különböző elméletek, teóriák. (pszichoanalízis, behaviourizmus stb.) Majdnem ahány pszichológus, annyi féle módszer.
*spekuláció: olyan kijelentés, amely megfontolás, meditáció, kitalálás, és fantázia szüleménye, és nem mutat feltétlen egyezést a valósággal. (W. Gitt - Kezdetben volt az információ. 19. o.)
Hát nem is mutat. Nem vetted észre, hogy minél "fejlettebb" a pszichológia, és minél több a pszichológus, az embereknek annál több ún. lelki problémájuk van? Nem éppen ellenkezőleg kellene lennie? Azt hiszem a pszichológia megérne egy külön írást.
Természetesen nem minden pszichológus gonosz ember olyan értelemben, hogy rosszat akarna a páciensének. A szándék többnyire nemes, csak az alkalmazott módszerrel van gond. Ha pszichológia helyett lélektant, emberi viselkedés ismeretet mondunk, megtisztítva a kétes módszerektől, akkor van létjogosultsága ennek a tudománynak.
(Gyakran megfigyelhető, hogy kétes alapokon nyugvó „tanokat” az ún. „tudósok” a tudományos nyelvezet használatával igyekeznek elfogadtatni. A cirkalmas beszéd, szakzsargon nem tesz semmit igazzá. Szánalmas az a professzor, aki így akarja megalázni a diákját, ahelyett, hogy világos érveket hozna fel).
Végső soron tehát ez a baj a Titokkal: a gyökerei, ahonnan ered, és a célja, amit el szeretne érni. Ha nem működne, akkor csak egy szimpla megtévesztés lenne, ami szintén csúnya dolog, de korántsem ennyire veszélyes.
Mivel azonban működik, és akik használják, azok nincsenek tisztában vele, hogy milyen erők működtetik, milyen céllal, ezért szinte felfoghatatlan micsoda veszélyeket rejt ez számukra (és azok számára, akik követik). Mint egy kisgyermek, aki egy atombomba időzítőjével játszik.
Nem vagyok egyébként biztos benne, hogy a filmben szereplő személyek közül mindenki tisztában lenne vele, hogy mi is az valójában, amit ajánl. Mindegyikük nagyon jó szándékú ember benyomását kelti. Valószínűleg a szándékuk valóban jó is. Mint ahogyan sokan mások is - MLM vezetők közül is -, jó szándékkal hirdetik az "elme hatalma" módszereket. Már írtam egyszer valahol, hogy az emberi "jó szándékból" - de végső soron tudatlanságból -, kivitelezett cselekedetek a legártalmasabb dolgok lehetnek.
Ez az írás is, amit most olvasol, egy új teremtés, mert előtte nem létezett. Azonban nem úgy jött létre, hogy élénken elképzeltem, és egyszer csak megjelent a számítógépemben. Ez tehát a gondolat teremtő erejének helyes módja: Gondolat -> cselekvés (ez esetben írás) -> Eredmény.
Ellenben a Gondolat -> Eredmény: varázslás!
Záró gondolat
Nem tudom ismered-e Dr. Lenkei Gábort, a Cenzúrázott egészség c. könyv íróját? Könyvében az egészségügy és gyógyszergyártás mögött álló összeesküvésről kívánta lerántani a leplet. Előadásaiban rendszeresen elmondja, hogy sokkal többet tud annál, mint amit a könyvében leírt, de azért nem mondja el, mert túl sok(k) volna a számunkra, és nem hinnénk el.
Most én is azt mondom, hogy még sokkal többet tudok a Titok és egyéb "elméd teremtő ereje", "pozitív gondolkodás" módszerek valódi mibenlétéről, de most nem mondok el többet, mert valószínűleg nem hinnétek el, vagy nem vagytok készen az elfogadására. Mindent persze én sem tudok, de amit igen, az elég ahhoz, hogy ne hallgassak róla.
Ha szeretnél még többet tudni, keress meg, és nagyon szívesen beszélgetek erről bárkivel.
Mi hát a megoldás, ha nem a Titok? (Még a címe is ügyes: az emberek mindig kíváncsiak arra, amiben valami titokzatosság rejlik).
Létezik Végső Megoldás, amely összhangban van, és választ ad az élet alapvető kérdéseire?
Nekem bizonyosságom van róla, hogy IGEN. Elolvashatod a hasonló című tanulmányomban. Ha nem találod kielégítőnek, akkor az csak az én korlátozott kifejezőképességem miatt lehetséges. Ha keresed a választ, akkor az irodalomjegyzékben szereplő művekből, írásokból, hangfelvételekből és filmekből meg fogod találni azt.
Kívánok Neked ehhez nyitott, de őszinte és logikus gondolkodást!
Egy idézettel szeretném zárni - a Kis herceg írójától - , amely azt hiszem nagyon illeszkedik a fent leírtakhoz:
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Egy utolsó megjegyzés
Emlékeztetni szeretnélek rá, hogyha ítéletre kerül a sor, akkor nem az számít, hogy mit gondol a vádlott önmagáról, hanem az, hogy mit mond a BÍRÓ! Ha Titok, és más hasonló módszerkekel (agykontroll, reiki, autogén tréning, joga, önszuggeszció stb.stb..) kacérkodsz, akkor talán jó, ha azt is az eszedbe veszed, hogy Isten, az Igaz Bíró, milyen ítéletet helyez kilátásba mindezekért:
Jelenések könyve 21.8: „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”
Azt gondolod netán, hogy miért ilyen kegyetlen Isten, hogy minden jótól meg akar fosztani téged? Vigyázz, mert nem jól látod a helyzetet!
Isten azért nem engedi meg ezt neked, mert szeret, és tudja, hogy ezek veszélyesek. Azt hiszem, te sem engeded meg a kisgyermekednek, hogy túl sok csokit egyen, belenyúljon a konnektorba, vagy egyedül játsszon a tóparton.

Már csak azért sem éri meg ilyen kétes módszerekhez folyamodnod, mert Isten valami sokkal jobbat készített el számodra. Ő a tökéletes, ha úgy tetszik, a végső megoldást nyújtja. Erről a megoldásról olvashatsz ezen az oldalon, illete az azonos című, ingyen letölthető Ebook-ban.

http://www.vanmaselet.hu/letoltes/megoldas_az_elet_ertelmere.pdf

Hozzászólások   

#1 Vanilia 2014-02-18 09:11
Szia! Érdekelne az a több, amit még tudsz az elme teremtő erejéről!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 9 vendég és 0 felhasználó van vonalban.